Skip to main content

THERE, WHERE TIME STOOD STILL

Oblast Demir Hisar, Severní Makedonie (2013-)

Obyvatelé horských vesnic v hornaté oblasti Demir Hisar v jihozápadní části Severní Makedonie žijí v malebné krajině plné kopců a nekonečných údolí. Jsou hluboce propojeni s krásnou a čistou přírodou, která je obklopuje. Věnují se převážně zemědělství a chovu zvířat. Bohužel se potýkají s řadou problémů, jako je nedostatek pracovních míst, zhoršující se infrastruktura a omezený přístup ke zdravotní péči, školství a obchodu. Důsledkem toho mladí lidé odcházejí do měst, což vede ke stárnutí populace a jejího sociálního vyloučení. Postupným vylidňováním horských vesnic dochází i k jejich pomalému zániku. Domy se pomalu rozpadají a divoká příroda pak proměňuje pozůstatky lidského bytí v místo, kde se zastavil čas.Přestože jsou lidé v této horské oblasti obklopeni nádhernou přírodou, tak mnoho z nich žije v naprostém osamění. Často nemají nikoho, s kým by mohli sdílet své radosti a starosti. Tento nedostatek sociální komunikace vede k monotónnímu a nezajímavému každodennímu životu, což může negativně ovlivnit jejich psychické a duševní zdraví. Skrze osobní vyprávění se snažím zjistit, jak se tito lidé vyrovnávají se svými pocity a jak překonávají každodenní nástrahy, které se jim v jejich izolovaném prostředí vyskytují.