Skip to main content
back

Projekt byl v roce 2023 podpořen programem Culture Moves Europe financovaný Evropskou unií.

THE LAND OF DISAPPEARING HUMAN ESSENCE

Oblast Demir Hisar, Severní Makedonie (2013-)

Příběhy o rozpadajících se vesnicích a domech, osamělých lidech a jejich zvířatech.

Malebná oblast Demir Hisar leží v jihozápadní části Severní Makedonie, severozápadně od Pelagonijského údolí, kolem horního povodí řeky Crny a jejích přítoků.  Je obklopena úchvatnými kopci a údolími, kde žijí lidé v souladu s přírodou, věnující se převážně zemědělství, výrobě dřevěného uhlí a chovu zvířat. Obyvatelé malých vesniček v regionu se potýkají s řadou problémů, jako je nedostatek pracovních míst, zhoršující se infrastruktura a omezený přístup ke zdravotní péči, školství a obchodu. Důsledkem toho mladí lidé odcházejí do měst, což vede k postupnému stárnutí populace a pomalému vymírání horských vesnic. Ti, kteří zůstávají se snaží udržet tradice a životní způsob svých předků, ale stále čelí velkým výzvám, které s sebou přináší současná doba. Opuštěné domy se postupně rozpadají, a čas proměňuje pozůstatky lidské přítomnosti v místa, kde vládne jen divoká příroda.