Skip to main content

NEIGHBOURS

Izrael, Palestinské území, Jordánsko (2009-)

Hledání naděje a harmonie mezi příslušníky různých kultur a náboženství na dálném Východě.

Zaměřuji se na sledování každodenního života v oblasti dálného Východu s ohledem na to, jak konflikt ovlivňuje místní obyvatele bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Hledám naději, toleranci, empatii a harmonii mezi příslušníky abrahámovských náboženství, která kdysi existovala v období osmanských milletů, kdy byla kulturní a náboženská odlišnost běžně akceptována. Snažím se zachytit atmosféru vzájemného soužití a spolupráce mezi lidmi různých kultur a náboženství, kteří žijí na obou stranách pomyslné zdi, která je odděluje. Sleduji klidné a harmonické okamžiky náboženského rozjímání v židovských, křesťanských a muslimských svatyních, které jsou často narušovány politickými konflikty a dramatickými obrazy v jejich okolí.