Village through lens of Group 28 [28] – Piešťany, Slovakia

VILLAGE THROUGH LENS  28  [28]

2. 10. – 31. 10. 2017

Žiwell, kulturné a komunitné centrum, Piešťany, Slovakia